Komplett Montasje

Flere bilder av ferdigstilte første to hotellbygg på Oslofjord convention center

Facebook
Twitter
LinkedIn