Komplett Montasje

Eterisolering av fasade, vinduer, utskifting av tak i Svarstad.

Informasjon
Utført arbeid: Eterisolering av fasade, utskifting av vinduer og etterisolering og utskifting av tak. Samordnet og mottatt støøte fra Enova for oppgradering av byggningskroppen. Arbeid utført i 2019

Ferdigstilt: 2019

Del:

Facebook
LinkedIn